Till innehåll på sidan

Delmål 4.1 – Avgiftsfri och likvärdig grundskole- och gymnasieutbildning av god kvalitet

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Senast 2030 säkerställa att alla flickor och pojkar fullbordar avgiftsfri och likvärdig grundskole- och gymnasieutbildning av god kvalitet som leder till relevanta och ändamålsenliga kunskaper.

Indikator 4.1.1 – Andelen barn och ungdomar som uppnår en bestämd kunskapsnivå i läsförståelse och matematik

Nyckeltal

2018

82%

av 15 åriga elever i Sverige uppnår prestationsnivå 2 eller högre i läsförståelse

2018

81%

av 15 åriga elever i Sverige uppnår prestationsnivå 2 eller högre i matematik

Tabell

15-åriga elever på prestationsnivå 2 och högre i läsförståelse

Andel i procent av flickor, pojkar, samtliga

 FlickorPojkarSamtliga
2018 86 78 82
2015 88 76 82
2012 86 69 77
2009 90 76 83
2006 90 79 85
2003 91 82 87
2000 92 83 88

Senast uppdaterad: 2021-03-10

Tabell

15-åriga elever på prestationsnivå 2 och högre i matematik

Andel i procent av flickor, pojkar, samtliga

 FlickorPojkarSamtliga
2018 82 81 81
2015 80 78 79
2012 74 72 73
2009 79 79 79
2006 81 82 82
2003 82 83 83

Senast uppdaterad: 2021-03-10

Indikator 4.1.2 – Andel ungdomar som avslutat en viss utbildningsnivå

Nyckeltal

2020

99,6%

av Sveriges befolkning 18-20 år har avslutad grundskoleutbildning

2020

81%

av Sveriges befolkning 21-23 år har avslutat treårig gymnasieutbildning

Tabell

Personer som avslutat grundskola i åldersgruppen 18-20 år (3–5 år efter att påbörjat årskurs 9)

Andel i procent av kvinnor, män efter inrikes/utrikes född

  Inrikes född Utrikes född Samtliga
  Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män
2020 100 100 98 97 100 99
2019 100 100 97 92 100 98
2018 100 100 96 92 99 99
2017 100 100 96 92 99 99
2016 100 100 96 93 99 99
2015 100 100 95 93 99 99

Källa: Befolkningens utbildning, SCB

Statistiken omfattar personer där det finns uppgifter om utbildningsnivå.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Tabell

Personer som avslutat minst 3-årig gymnasieutbildning i åldersgruppen 21–23 år (3–5 år efter att 3:e året i gymnasieskolan vanligen påbörjas)

Andel i procent av kvinnor, män efter inrikes/utrikes född

  Inrikes född Utrikes född Samtliga
  Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män
2020 89 87 64 49 85 78
2019 89 87 63 51 85 79
2018 89 86 61 53 84 80
2017 89 86 60 52 85 80
2016 89 86 61 53 85 80
2015 89 85 62 55 85 81

Källa: Befolkningens utbildning, SCB

Statistiken omfattar personer där det finns uppgifter om utbildningsnivå.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-18