Till innehåll på sidan

Delmål 4.3 – Lika tillgång till yrkesutbildning och högre utbildning av god kvalitet

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Senast 2030 säkerställa alla kvinnor och män lika tillgång till yrkesutbildning och eftergymnasial utbildning, inklusive högskoleutbildning, av god kvalitet till en överkomlig kostnad.

Indikator 4.3.1 – Deltagande bland ungdomar och vuxna i formell och icke-formell utbildning

Nyckeltal

2016

68%

av kvinnor 25-64 år i Sverige har deltagit i formell eller icke–formell utbildning

2016

60%

av män 25-64 år i Sverige har deltagit i formell eller icke–formell utbildning

Diagram

Personer 25-64 år som deltar i formell eller icke–formell utbildning, 2016

Andel i procent för kvinnor, män i resp. åldersgrupp

Diagram. Personer 25-64 år som deltar i formell eller icke–formell personalutbildning

Indikator 4.3.2(N) – Andel registrerade studenter på högskola/universitet

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Nyckeltal

2020

33%

av kvinnor 19-24 år i Sverige är registrerade på högskola/universitet

2020

22%

av män 19-24 år i Sverige är registrerade på högskola/universitet

Diagram

Personer registrerade på universitet/högskolan

Andel i procent av kvinnor, män i resp. åldersgrupp

4.3.2(N)

Källa: Officiell statistik om högskolan, UKÄ

Utbytesstudenter och studenter som inte är folkbokförda ingår inte.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-18