Till innehåll på sidan

Delmål 4.4 – Öka antalet personer med färdigheter för ekonomisk trygghet

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Till 2030 väsentligen öka det antal ungdomar och vuxna som har relevanta färdigheter, däribland tekniska färdigheter och yrkeskunnande, för sysselsättning, anständigt arbete och entreprenörskap.

Indikator 4.4.1 - Andelen ungdomar och vuxna som har färdigheter i informations- och kommunikationsteknik

Tabell

Användning av digitala färdigheter, 2021

Andel personer i åldern 16-74.

 KvinnorMänTotalt
Använt ordbehandlingsprogram 67 68 67
Laddat ner eller installerat programvara eller appar 61 70 66
Kopierat eller flyttat filer mellan mappar, enheter eller i molnet 59 65 62
Använt kalkylprogram 40 50 45
Använt programvara för att redigera bilder, video eller ljudfiler 31 37 34
Tagit någon kurs på internet 28 26 27
Skrivit kod i något programmeringsspråk 4 16 10

Indikator 4.4.2(N) - Indikator om etablering på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning på gymnasieskolan respektive högskola/universitet

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Denna indikator är under utredning

Indikator 4.4.3(N) – Fördelning av befolkningen efter högsta avslutade utbildningsnivå

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Nyckeltal

2020

87%

av Sveriges befolkning 25-64 år har avslutad gymnasieutbildning

2020

44%

av Sveriges befolkning 25-64 år har avslutad eftergymnasial utbildning

Diagram

Personer 25-64 år med eftergymnasial utbildning

Andel i procent av kvinnor, män

4.4.3(N)_A

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Diagram

Personer 25-64 år efter utbildningsnivå, 2020

Andel i procent av kvinnor, män i resp. åldersgrupp

4.4.3(N)_B

Senast uppdaterad: 2022-03-18