Till innehåll på sidan

Delmål 4.6 – Alla människor ska kunna läsa, skriva och räkna

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Senast 2030 säkerställa att alla ungdomar och en väsentlig andel av alla vuxna – både män och kvinnor – lär sig läsa, skriva och räkna.

Indikator 4.6.1 – Andel av befolkningen i en viss åldersgrupp som uppnår en bestämd kunskapsnivå i läsning och räkning 

Nyckeltal

2011/2012

87%

av Sveriges befolkning uppnår kunskapssnivå 2 eller högre i läsning

2011/2012

85%

av Sveriges befolkning uppnår kunskapssnivå 2 eller högre i räkning

Diagram

Personer 16–65 år fördelat efter kunskapsnivåer i läsning, 2011/2012

Andel i procent av kvinnor, män

Diagram: Personer 16–65 år fördelat efter kunskapsnivåer i läsning efter kön

Diagram

Personer 16–65 år fördelat efter kunskapsnivåer i räkning, 2011/2012

Andel i procent av kvinnor, män

Diagram: Personer 16–65 år fördelat efter kunskapsnivåer i räkning efter kön, 2011/2012