Till innehåll på sidan

Vanliga frågor

Här finns svar på vanliga frågor för dig som ska lämna uppgifter till undersökningen Utrikeshandel med tjänster, ej gränspasserande varor och transfereringar.

Hur loggar jag in?

För att kunna lämna dina uppgifter elektroniskt behöver du först logga in. Inloggningsuppgifter är skickade till er med post. Om du förlorat inloggningsuppgifterna, kontakta SCB för hjälp.

Jag kommer inte vidare i enkäten. Vad göra?

Börja med instruktionerna för webblanketten nedan. Om inte det löser problemet ta kontakt med oss så hjälper vi dig.

Så lämnar du uppgifter via webblanketten (pdf)

Kan uppgifterna lämnas via fil?

Uppgiftslämnare som förväntas ha många transaktioner mot många länder får även möjligheten att välja rapportering via fil.

Så lämnar du uppgifter via fil (pdf)

Vill du rapportera via fil? Kontakta oss så hjälper vi dig igång.

Vad gör jag om jag inte hinner rapportera innan sista svarsdatum?

Det går att ansöka om anstånd för att förlänga svarstiden en kortare tid. Det görs enklast via e-post.  Om inte exakta uppgifter kan tas fram i tid får uppskattningar göras.

Hur ändras/korrigeras redan lämnade uppgifter?

Blanketten är öppen efter inlämning så om du vill ändra eller komplettera uppgifterna går det bra att göra det genom att logga in i enkäten igen, korrigera uppgifterna och skicka in blanketten på nytt.

Verksamheten har förändrats, hur gör jag då?

Meddela oss alla förändringar av verksamheten, exempelvis ändrat namn, överflyttad verksamhet, om verksamhet sålts eller övertagits, konkurser eller förändring av branschtillhörighet. Meddela via blankettens kommentarfält, eller via mejl eller telefon (uppgifter om ny adress och företagsnamn kan ändras direkt i webblanketten).

Måste företaget/organisationen/myndigheten delta i undersökningen?

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen om Sveriges riksbank (1988:1385) och Riksbankens föreskrifter (RBFS 2002:4). Det innebär att det är en lagstadgad skyldighet att lämna uppgifterna till SCB. Riksbanken har rätt att vitesförelägga företag/organisation/myndighet som inte rapporterar.

Hur länge ska vi vara med i undersökningen?

Urvalet dras varje år men bara en del av urvalet uppdateras årligen vilket innebär att ett objekt kan delta några år innan det roteras ut. Tanken är att behålla en viss kontinuitet och jämförbarhet i undersökningen samtidigt som uppgiftslämnarbördan sprids över tiden.

Hur skyddas mina uppgifter?

Uppgifterna som ni lämnar skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). När uppgifterna redovisas kommer inga enskilda företag att kunna identifieras.”

Varför kan inte SCB hämta uppgifter från skattedeklarationen?

Det är inte möjligt för oss att endast använda momsuppgifterna eftersom Skatteverkets definition på handel med tjänster i vissa fall skiljer sig ifrån vår/Eurostats definition. Dessutom är momsuppgifterna inte tillräckligt detaljerade.

Ska uppgifterna ackumuleras?

De uppgifter som eftersöks är endast de från referens-kvartalet och inte uppgifter som ackumulerats för flera kvartal.

Kan jag få betalt för att lämna uppgifter om mitt företag?

Nej. Uppgiftslämnandet är en lagstadgad skyldighet för företag och organisationer, därför utbetalas ingen ersättning. Varken SCB eller någon annan myndighet har beviljats medel att ersätta företagen med för inlämnandet av uppgifter till den officiella statistiken.

Kontakta oss