Till innehåll på sidan

Hur är det att jobba på SCB?

Tillsammans har vi som arbetar på SCB en stor bredd av olika kompetenser och bakgrunder. Här får du lära känna några av oss som arbetar här.

Filmen är 2.19 minuter lång och textad.

Möt medarbetare på SCB

Carolina och Henrik – systemutvecklare och it-arkitekt 

”Man måste lyssna på verksamheten och vilka behov verksamheten har – Folk litar på att man prioriterar sådana saker som är bra för fler än mig själv.”

”För att vara en bra utvecklare, så måste man vara nyfiken!”

Filmen är 2.55 minuter lång och textad.

Utvecklas på SCB

På SCB vill vi att du ska ha goda förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Hos oss är du med i ett team som hjälps åt och gemensamt jobbar mot samma mål. Teamet kan vara på din enhet eller ett tvärteam över olika enheter.  På SCB får du även stora möjligheter att få pröva nya arbetsuppgifter, antingen genom att söka andra tjänster internt eller genom att ta dig an nya projekt/uppdrag.

Du får arbeta i en miljö som präglas av en mix av stabilitet och utrymme för förnyelse. Vi utvecklar vårt statistikutbud genom att ta vara på befintliga datakällor i samhället, vilket innebär möjligheter att använda statistikkunskaper på ett innovativt sätt. Vi erbjuder fördjupning inom de områden som du riktar in dig på och möjliggör utveckling mot såväl expertroller som chefsroller beroende på intresse. Är du intresserad av en chefsroll har vi ett internt chefskandidatprogram och även utbildningar för dig som är erfaren chef men vill vidareutvecklas.

Det finns också goda möjligheter att dela med dig av din expertis genom uppdrag utomlands. Vårt internationella arbete består bland annat av kapacitetsutveckling av statistikmyndigheter i utvecklingsländer och finansieras av Sida inom ramen för biståndet, men också utbyte med FN och Eurostat.

Hur vi är med varandra

Mod, tillit, handlingskraft och ansvar genomsyrar vårt arbete.

Mod att agera

Vi vågar pröva nya lösningar, arbetssätt och vi vågar agera och bidra till förbättringar och förändringar. Vi drar lärdom av våra misstag och vi vet att våra kollegor och chefer står bakom och stöttar oss.

Tillit till varandras kompetens och goda vilja

Vi skapar tillit genom att samarbeta med fokus på vårt gemensamma uppdrag och våra gemensamma mål. Vi väljer att lita på dem vi samarbetar med och har en positiv inställning till varandra. Vi skapar tillit genom att ta tillvara på våra olika kompetenser, bakgrund och erfarenheter och bygger tillsammans en kultur som främjar detta.

Handlingskraft att omsätta ord i arbete

Vi vet att det hos varje medarbetare finns kraft att gå från ord till handling och att få saker gjorda. Vi fokuserar på att komma framåt på ett kvalitetsmedvetet sätt och vi känner oss trygga att prova nya lösningar och komma med idéer om förbättringar och utveckling.

Var och ens ansvar för att bidra till helheten

Vi tar det ansvar vi har utifrån ett helhetsperspektiv. Vi delar med oss av vår kunskap och vår erfarenhet samt ger stöd och hjälp till varandra i organisationen. Att bidra till helheten handlar också om att bevaka vad som händer i vår omvärld och vara nyfikna på förändringar och förbättringar.

Fler sidor om att jobba på SCB

Jobba hos oss
Lediga jobb
Villkor och förmåner