Till innehåll på sidan

Pressmeddelande

Nytt utfall för BNP när beräkning korrigeras

Senast uppdaterad: 2023-03-03

På måndag 6 mars korrigeras nationalräkenskaperna för fjärde kvartalet 2022. Orsaken är en sent inkommen uppdatering om utrikeshandeln som påverkar vissa komponenter i beräkningen av BNP.

Ändringen innebär att BNP-utvecklingen i faktiska tal höjs från -0,9 procent till -0,2 procent för fjärde kvartalet 2022 jämfört med samma kvartal 2021 och att den säsongrensade utvecklingen höjs från -0,9 till -0,5 procent för fjärde kvartalet 2022 jämfört med föregående kvartal.

Helårsutvecklingen för 2022 höjs från 2,4 procent till 2,6 procent. Eftersom uppdateringen påverkar avstämningen som görs mellan produktions- och användningssidan får den vissa konsekvenser för flera av BNP:s huvudkomponenter.

– Det är en sent inkommen uppdatering av en uppgift avseende utrikeshandeln som visade sig ha så pass stor effekt för helhetsbilden att vi har beslutat att korrigera BNP-utfallet för fjärde kvartalet, som publicerades den 28 februari, säger Jessica Engdahl, chef på sektionen för produkträkenskaper på SCB

– Vi har följt våra ordinarie beräkningsrutiner, men eftersom det handlar om en så stor förändring har vi beslutat att ta hänsyn till den. Beslutet motiveras av vår ambition att leverera ett så korrekt underlag som möjligt till den fortsatta ekonomiska analysen.

Den nya publiceringen av nationalräkenskaperna för fjärde kvartalet 2022 görs på måndag 6 mars kl. 8.00.

Fakta: Om beräkningen av BNP

Nationalräkenskaperna är ett kontosystem som sammanfattar och beskriver vårt lands ekonomiska aktiviteter och utveckling. I nationalräkenskaperna beräknas bland annat bruttonationalprodukten (BNP), reala sektorräkenskaper och finansräkenskaper.

Länkar

Nationalräkenskaper, kvartals- och årsberäkningar

Fler nyheter, pressmeddelanden och artiklar från SCB

Prenumerera på pressmeddelanden från SCB

Bevaka nyheter från SCB