Till innehåll på sidan

Pressmeddelande

Sommarvändning för Sveriges hotell och restauranger

Senast uppdaterad: 2021-09-22

Sveriges hotell och restauranger ökade sin omsättning med 23 procent i somras jämfört med samma period förra året, visar ny statistik. I juli var omsättningen till och med högre än i juli 2019.

Särskilt bra gick det för landets campingplatser den gångna sommaren.

– Campingplatserna ökade sin omsättning med 35 procent under de tre sommarmånaderna jämfört med 2020. Jämfört med sommaren 2019 var årets omsättning 12 procent högre, säger Daniel Lennartsson, statistiker på SCB, och fortsätter:

– Det är extra viktigt för campingverksamheten då sommarmånaderna står för 50 procent av årsomsättningen.

Vändning i sommar

Hotell- och restaurangnäringarna drabbades hårt av pandemin förra året. Under 2020 minskade den totala omsättningen med 26 procent jämfört med 2019. Särskilt hårt drabbades hotellen, vars omsättning minskade med 45 procent.

– Men sommaren 2021 har inneburit ett uppsving för hotell och restauranger. I juli var den totala omsättningen 6 procent högre än juli 2019. Omsättning under de tre sommarmånaderna uppgick till cirka 50 miljarder kronor, vilket var 23 procent högre än 2020.

Viss inbromsning

Uppdelat per bransch ökade hotellen sin omsättning mest under sommaren 2021.

– Hotellens omsättning uppgick till 12,5 miljarder kronor, vilket är en ökning med hela 59 procent jämfört med 2020. Men till skillnad från campingverksamheten var omsättningen ändå under nivån för 2019.

I restaurangbranschen ökade omsättningen med 13 procent jämfört med sommaren 2020.

– Man kan se en viss inbromsning i augusti, och även här hamnade branschen under nivån för 2019, säger Daniel Lennartsson.

Hotell och restaurangers omsättningsutveckling 2021 jämfört med 2020 och 2019

Fakta: Om statistiken

Statistiken i artikeln bygger data från momsregistret. Det är företagssektorn som beskrivits och offentliga samt ideella organisationer ingår ej.

Länkar

Konsumtionen på hotell och restauranger i juli större än före pandemin

Stora skillnader inom branschen när restaurangernas försäljning föll

Fler nyheter, pressmeddelanden och artiklar från SCB

Prenumerera på pressmeddelanden från SCB

Bevaka nyheter från SCB

Etiketter