Till innehåll på sidan

Pressmeddelande

Stora skillnader i flyttar mellan länen

Senast uppdaterad: 2023-03-10

Skåne och Halland är de enda länen i landet dit fler flyttat än lämnat varje år sedan 2002, visar en ny rapport från SCB om inrikes flyttar. Samtidigt har fyra län haft ett negativt flyttnetto alla år.

Skillnaden i hur många som flyttar till och från ett län kan sammanfattas i ett flyttnetto, som kan vara positivt eller negativt. Mönstret ser olika ut i olika län under perioden 2002–2021, som studeras i den nya rapporten ”Flyttningar mellan län, varifrån och varthän”.

– Stockholms län hade till exempel ett negativt flyttnetto i början och i slutet av perioden, då fler flyttade från än till länet. Men under åren i mitten var det fler som flyttade in än ut ur länet, säger Li Ma, demograf på SCB.

I Skåne och Halland syns flera likheter i flyttningar de senaste åren.

– I båda länen var det 18–30-åringarna som flyttade mest och 65-plussare som flyttade minst under åren 2017–2021.

De fyra länen som haft ett negativt flyttnetto varje år sedan 2002 är Kronoberg, Blekinge, Norrbotten och Västernorrland.

Demografiska och socioekonomiska grupper

I rapporten redovisas inrikes flyttnetto för rikets samtliga län med fördjupade beskrivningar av in- och utflyttningar i olika demografiska och socioekonomiska grupper 2017—2021. Bland annat redovisas faktorer som kön, ålder, svensk/utländsk bakgrund, studiedeltagande, utbildningsnivå och sysselsättning.

Ett exempel ur rapporten är att det i sex län varit ett positivt flyttnetto för personer födda i Sverige under 2017–2021 men ett negativt för utrikesfödda.

– Vi ser att många födda i Sverige flyttar in till Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Kalmar, Värmland och Västerbotten men att många utrikesfödda lämnar dessa län, säger Li Ma.

Läs mer i statistiknyheten och rapporten:

Många flyttar mellan storstadslänen

Flyttningar mellan län, varifrån och varthän (pdf)

Fakta: Inrikes flyttnetto

Statistiken bygger på folkbokföringsuppgifter, vilket innebär att en ändring av adress i folkbokföringen räknas som en flytt.

En person kan flytta fler än en gång under ett år. För varje län räknas personer som flyttar in till länet från övriga riket som inflyttare och personer som flyttar från länet till ett annat län som utflyttare.

Inrikes flyttnettot beräknas som skillnaden mellan antalet inflyttare och antalet utflyttare. Ett positivt flyttnetto betyder att det är fler som flyttar in till länet än flyttar ut från länet. Ett negativt flyttnetto innebär att fler flyttar ut än in.

Länkar

Många flyttar mellan storstadslänen

Flyttningar mellan län, varifrån och varthän (pdf)

Flyttningar inom kommun, inom län och mellan län (pdf)

Fler nyheter, pressmeddelanden och artiklar från SCB

Prenumerera på pressmeddelanden från SCB

Bevaka nyheter från SCB

Etiketter