Till innehåll på sidan

Statistikområden under förändring

Det ekonomisk-statistiska systemet

Den ekonomiska företagsstatistiken står inför stora förändringar från och med referensår 2022. För att förstå hur den ekonomiska statistiken hänger ihop har en beskrivning över det ekonomisk-statistiska systemet tagits fram.

Utveckling av arbetsmarknadsstatistiken

Just nu pågår ett utvecklingsarbete på SCB med målet att modernisera statistiken som beskriver den svenska arbetsmarknaden. Arbetet omfattar både innehåll och utformning av den framtida statistiken.

Utveckling av den ekonomiska statistiken

Ett initiativ är igångsatt för att utveckla den ekonomiska statistiken genom en översyn av designen. Arbetet inbegriper att se över såväl innehåll som utformning av den framtida statistiken.