Till innehåll på sidan

Klassifikationer och standarder

Att klassificera handlar om att avgränsa och ordna. En klassifikation är ett system för indelning av statistiska objekt i kategorier (grupper).

Varje objekt ska bara kunna förekomma i en av klassifikationens kategorier. En enkel klassifikation är indelningen man-kvinna.

En klassifikation kan vara hierarkiskt uppbyggd och ha en eller flera nivåer. SNI (Standard för svensk näringsgrensindelning) är ett exempel på en komplicerad klassifikation med många nivåer.

En klassifikation kan kopplas till en eller flera variabler och kan användas vid insamling och presentation av data.

Klassifikationsdatabasen (KDB)

I Klassifikationsdatabasen redovisas struktur och koder samt en kort beskrivning.

Klassifikationsdatabasen

För mer information hänvisas till Meddelanden i samordningsfrågor (MIS).

Meddelanden i samordningsfrågor (MIS)

Klassifikationer

Här finns länkar till Meddelanden i samordningsfrågor (MiS) och andra klassifikationer.

Indelning av institutionella enheter

Internationella indelningar

Kombinerade nomenklaturen (KN)

Regionala indelningar

Socioekonomisk indelning (SEI)

Standard för svensk indelning av forskningsämnen

Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI)

Standard för svensk produktindelning efter näringsgren (SPIN)

Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK)

Standard International Trade Classification (SITC)

Svensk utbildningsnomenklatur (SUN)

Anställningsbenämningar

Internationella klassifikationsdatabaser

FN:s klassifikationer, till exempel ISIC, COICOP:

UN classifications registry

Eurostats klassifikationsdatabas:

RAMON, Eurostats klassifikations­databas

Kontakta oss

Klassifikationsdatabasen

E-post
KDB@scb.se