Till innehåll på sidan

Kemikalier

Undersökningar om Kemikalier

Miljö- och hälsofarliga kemikalier

Statistikansvarig myndighet: Kemikalieinspektionen (KemI)

Statistiken uppdateras inte längre. Syftet med statistiken var att ge kunskap om var i samhället olika kemikalier förekommer och hur de används. Rapporterna täcker cirka 80 olika kemikalier.

Kemikalier

Överblick över kemikalier

Statistikansvarig myndighet: Kemikalieinspektionen (KemI)

Hur mycket maskindiskmedel såldes till konsumenter förra året? Vilka kemikalier är vanliga i metallbearbetande industrier? Svar på sådana och många andra frågor går att få i överblickstabellerna.

Kemikalier, Kemiska ämnen

Flödesanalyser för kemiska ämnen

Statistikansvarig myndighet: Kemikalieinspektionen (KemI)

Fakta om ämnen och ämnesgrupper, till exempel framställningsmetoder, användningsmönster och fysikaliska data.

Kemikalier, Kemiska ämnen

Avfall, elutrustning och batterier

Statistikansvarig myndighet: Naturvårdsverket

Statistiken visar sålda, insamlade och behandlade mängder elutrustning och batterier. Behandlingen kan exempelvis vara återanvändning, materialåtervinning eller deponi. Det är Naturvårdsverket som är tillsynsmyndighet för att uttjänt elutrustning och batterier samlas in och behandlas. Det är deras uppgifter som ligger till grund för statistiken.

Avfall, El, Kemikalier, Miljö