Till innehåll på sidan

Konkurser

Undersökningar om Konkurser

Konkurser och offentliga ackord

Statistikansvarig myndighet: Tillväxtanalys

Statistiken visar utvecklingen av antal konkurser och antal berörda anställda efter region, näringsgren, storleksklass och företagsform.

Anställda, Företag, Konkurser