Till innehåll på sidan

Socialt skydd

Undersökningar om Socialt skydd

Utgifter för det sociala skyddet i Sverige och Europa samt utgifternas finansiering (ESSPROS)

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar bland annat totala utgifter för det sociala skyddet samt totala inkomster för dess finansiering. Totala utgifter, totala inkomster och utgifter per funktion visas även i förhållande till BNP. Jämförelser med länder i Europa finns också.

BNP, Hushåll, Offentlig ekonomi, Socialt skydd