Till innehåll på sidan

Banker

Undersökningar om Banker

Finansiella företag, årsbokslut

Statistikansvarig myndighet: Finansinspektionen

Bokslutsstatistiken visar bland annat lönsamhet och finansiell ställning hos banker, kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag. Försäkringsföretag ingår ej.

Balansräkning, Banker, Företagsekonomi, Resultaträkning