Till innehåll på sidan

Resultaträkning

Undersökningar om Resultaträkning

Finansiella företag, årsbokslut

Statistikansvarig myndighet: Finansinspektionen

Bokslutsstatistiken visar bland annat lönsamhet och finansiell ställning hos banker, kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag. Försäkringsföretag ingår ej.

Balansräkning, Banker, Företagsekonomi, Resultaträkning

Företagens ekonomi

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken innehåller företagsekonomiska uppgifter såsom antal företag och antal anställda, nettoomsättning, produktions- och förädlingsvärde, tillgångar, brutto- och nettoinvesteringar, intäkts- och kostnadsuppgifter och rörelseresultat.

Balansräkning, Ekonomi, Förädlingsvärde, Nettoomsättning, Resultaträkning