Till innehåll på sidan

Doktorander

Undersökningar om Doktorander

Doktorander och examina i högskoleutbildning på forskarnivå

Statistikansvarig myndighet: Universitetskanslersämbetet

Statistiken visar förändringar av nybörjare, doktorander och examina vad gäller antal, kön, ålder, studiefinansiering, studietid med mera inom olika forskningsämnesområden och universitet/högskolor.

Doktorander, Examen, Forskning och utveckling, Studenter, Universitet och högskola, Utbildning

Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander på universitet och högskolor

Statistikansvarig myndighet: Universitetskanslersämbetet

Statistiken visar hur många personer med svensk respektive utländsk bakgrund som påbörjar högskolestudier i Sverige. Svensk och utländsk bakgrund redovisas för studenter och högskolenybörjare på grundnivå och avancerad nivå samt för nybörjare på forskarnivå och aktiva doktorander.

Doktorander, Studenter, Universitet och högskola, Utbildning

Högskolenybörjare och doktorandnybörjare efter föräldrarnas utbildningsnivå

Statistikansvarig myndighet: Universitetskanslersämbetet

Statistiken visar olika grupper av nybörjare i högskolan och övergångsfrekvensen till utbildning på forskarnivå, samt beskriver för vissa årskullar påbörjad svensk högskoleutbildning vid viss ålder efter föräldrarnas utbildningsnivå.

Doktorander, Studenter, Universitet och högskola, Utbildning, Utbildningsnivå