Till innehåll på sidan

Amning

Undersökningar om Amning

Statistik om amning

Rapporten omfattar statistik om amning av barn under det första levnadsåret vid sex mättillfällen.

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Etiketter: Barn Familj Hälsa och ohälsa Amning