Till innehåll på sidan

Skogsskador

Undersökningar om Skogsskador

Skogsskador

Statistikansvarig myndighet: Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Statistiken visar omfattning av skador på skog, t.ex. kronutglesning, älgbetning samt ett antal enskilda vanligen förekommande skadetyper.

Skog, Skogsmark, Skogsskador