Till innehåll på sidan

Föräldrar

Undersökningar om Föräldrar

Föräldraförsäkring

Statistiken över föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning och graviditetspenning visar antal mottagare, antal barn, antal och andel utbetalda nettodagar samt utbetalt belopp. Statistiken är fördelad bland annat på kön, ålder, län, kommun, utbildningsnivå, dagtyp och barnets födelseår.

Statistikansvarig myndighet: Försäkringskassan

Etiketter: Barn Inkomst Socialförsäkring Föräldrar

Underhållsstöd

Statistiken visar antal barn, antal boföräldrar, antal bidragsskyldiga föräldrar samt utbetalt, debiterat och inbetalt belopp fördelat efter kön och län.

Statistikansvarig myndighet: Försäkringskassan

Etiketter: Barn Inkomst Socialförsäkring Föräldrar

Jämställdhetsbonus

Statistiken visar antal beviljade individer, antal utbetalda nettodagar och utbetalt belopp fördelat på ålder och län.

Statistikansvarig myndighet: Försäkringskassan

Etiketter: Inkomst Jämställdhet Socialförsäkring Föräldrar