Till innehåll på sidan

Boende

Artiklar om Boende

Barn i mellersta Sverige har störst tillgång till fjällstugor

Barn som bor i mellersta Sverige har i högre utsträckning än andra tillgång till fritidshus i fjällkommunerna Malung-Sälen, Härjedalen, Åre och Älvdalen. En ny kartläggning från SCB visar hur tillgången till fritidshus i dessa kommuner fördelar sig mellan barn över hela landet.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Barn Boende Fritidshus

Jul utanför storstäderna lockar

En kartläggning av hur Sveriges befolkning rör sig under julen visar bland annat att fler än vanligt reser norrut, och att många lämnar storstäderna till förmån för mer glesbefolkade områden.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Befolkning Boende Familj

Bostadshyrorna har höjts 1,7 procent i år

Hyran för en bostadslägenhet har i genomsnitt ökat med 1,7 procent sedan förra året, visar ny statistik från SCB. En lägenhet på tre rum kostar i snitt 7 753 kronor i månaden – men hyrorna varierar runt om i landet.

Övrigt Etiketter: Boende Bostäder Hyror

Vanligaste lägenheten i landet är en tvåa

Hösten är något av en flyttsäsong. En del får nytt jobb i en annan del av landet, andra börjar på högskolan långt hemifrån. I Sverige finns det nästan 5,1 miljoner bostäder, varav hälften är lägenheter.

Övrigt Etiketter: Boende Bostäder Studenter

Stora skillnader i utländskt ägande av svenska fritidshus

Drygt sex procent av alla fritidshus i Sverige har utländska ägare, som oftast är norrmän, tyskar eller danskar. Men de regionala skillnaderna är väldigt stora.

Övrigt Etiketter: Bebyggelse Boende Bostäder

Mer än var tredje över 60 bor ensam

Mer än var tredje person som är 60 år eller äldre bor ensam. Kvinnorna som bor ensamma är nästan dubbelt så många som männen.

Övrigt Etiketter: Befolkning Boende Demografi

Bostadsägare väljer oftare bundna bolån

Bolåneräntorna är på historiskt låga nivåer och allt fler hushåll väljer lån med längre bindningstider. Andelen bostadslån med rörlig ränta har sjunkit från 70 till 46 procent.

Övrigt Etiketter: Banker Boende Ekonomi Privatekonomi

På Ringvägen bor det flest

Av hela Sveriges befolkning bor en miljon invånare på de 650 största gatorna i landet, där Ringvägen i Stockholm är den gata med flest boende. Samtidigt bor en halv miljon av befolkningen på gator med färre än tio personer.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Befolkning Boende Geografi

Vanligast att barn bor hos mamma

Nära tre av tio barn som inte bor med båda sina föräldrar bor växelvis halva tiden hos sin mamma och sin pappa. Även barn som enbart bor med en förälder har ofta regelbunden kontakt med den andra föräldern.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Barn Boende Familj Föräldrar

Intervju: Unikt långa tidsserier över levnadsförhållanden

I över 40 år har SCB intervjuat svenskarna om deras levnadsförhållanden. Nu blir resultaten ännu tillgängligare när SCB presenterar en rapport med tidsserier för ett urval av indikatorer som täcker hela perioden 1980-2016.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Befolkning Boende Hushåll

Var femte person född utanför Europa är trångbodd

Drygt 20 procent av personer födda utanför Europa är trångbodda, jämfört med 2 procent av inrikes födda. Det är också stor skillnad mellan olika åldersgrupper. Personer under 40 år är i större utsträckning trångbodda än äldre åldersgrupper. I befolkningen över 60 år är trångboddhet ovanligt.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Boende Integration och segregation