Till innehåll på sidan

Demografi

Artiklar om Demografi

Färre flyttade ihop under pandemin

Färre personer flyttade ihop med en partner under coronapandemin än föregående år, visar en ny rapport från SCB. Under 2020 var det dessutom fler än tidigare som separerade.

Övrigt Etiketter: Befolkning Demografi Corona

Kriget gör Sveriges befolkningsutveckling mer osäker

Kriget i Ukraina gör den framtida befolkningsutvecklingen i Sverige extra osäker. Enligt SCB:s senaste framskrivning kan befolkningen öka med 900 000 till 1,7 miljoner invånare till 2040 beroende på hur asylinvandringen från Ukraina utvecklar sig.

Övrigt Etiketter: Befolkning Befolkningsprognoser Demografi

Mer än var tredje över 60 bor ensam

Mer än var tredje person som är 60 år eller äldre bor ensam. Kvinnorna som bor ensamma är nästan dubbelt så många som männen.

Övrigt Etiketter: Befolkning Boende Demografi

Varierande åldersskillnader bland svenska hjärtan

Den 14 februari är det alla hjärtans dag, en dag som många firar med sin partner. Många kanske undrar om det fortfarande är så att mannen oftare är äldre än kvinnan i ett förhållande, och om utbildning eller härkomst spelar någon roll. Vi ger dig svaren.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Befolkning Demografi Kvinnor och män

SCB publicerar stor kartläggning av Sveriges äldre

Antalet personer som är 60 år eller äldre ökar mer än befolkningen som helhet. Nu publicerar SCB en stor kartläggning av Sveriges äldre, med allt från uppgifter om livslängd och hälsa till deltagande i samhällslivet.

Övrigt Etiketter: Befolkning Demografi Äldre

Antalet dödsfall sjönk under 2020

Under 2020 ökade antalet dödsfall i Sverige ovanligt mycket jämfört med föregående år. Men 2021 avled ungefär lika många som under åren före coronapandemin, visar preliminär statistik från SCB.

Övrigt Etiketter: Befolkning Demografi Corona

Stor minskning av medellivslängden under 2020

Sveriges medellivslängd sjönk ovanligt mycket under 2020, i hög utsträckning på grund av att många äldre avled i covid-19. Allra mest sjönk medellivslängden bland utrikes födda män med förgymnasial utbildningsnivå.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Demografi Medellivslängd Dödstal

Antalet äldre per arbetsföra invånare ökar i Sverige

Befolkningen i pensionsålder växer i förhållande till den arbetsföra befolkningen i Sverige. Nu publicerar SCB ny statistik om hur det ser ut i samtliga kommuner – och skillnaderna är stora.

Övrigt Etiketter: Arbete Befolkning Demografi

Överdödlighet i Europa under 2020

Covid-19 innebar att det dog betydligt fler personer i Europa under förra året än normalt. Överdödligheten i Sverige var lägre än i de flesta länder på kontinenten men högre än i övriga nordiska länder.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Befolkning Demografi Dödstal

Sverige bland de länder i Europa som har högst barnafödande

Trots att barnafödandet i Sverige har sjunkit det senaste decenniet, har Sverige ett av de högsta födelsetalen i Europa. Lägst är barnafödandet i Italien, Spanien och Malta.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Barn Demografi Europa

Döda i Sverige

I genomsnitt har ungefär 92 000 personer dött under 2000-talet med en topp år 2020 då drygt 98 000 avled. Under 2021 avled knappt 92 000 personer i Sverige.

Snabba fakta Etiketter: Befolkning Demografi Dödstal

Höginkomsttagare flyttar till samma område

De med högst inkomster flyttar ofta till områden där många höginkomsttagare redan bor. Det blir särskilt tydligt i Stockholm. Där var inkomsterna högst bland de som flyttade till Norrmalm under åren 2013–2016.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Demografi Inrikes flyttning Städer

Högt barnafödande i Sverige

Sverige ligger i topp vad gäller barnafödande inom EU. Det senaste året med tillgänglig data för EU-länderna är 2016 och då var det summerade fruktsamhetstalet för kvinnor i Sverige 1,85. Bara kvinnor i Frankrike föder barn i större utsträckning, i genomsnitt 1,92 barn per kvinna. Andra länder med förhållandevis högt barnafödande är Irland, Danmark, Storbritannien och Lettland.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Barn Demografi Födda och döda Europa

Så gör SCB en befolkningsframskrivning

Sveriges befolkning växer och förväntas fortsätta göra så även i framtiden. Så här beräknar SCB den framtida befolkningens storlek och sammansättning.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Befolkning Befolkningsprognoser Demografi Statistisk metod

Demografiska statistikområden, en ny regional indelning under kommuner

Den 1 januari 2018 inrättade SCB en ny regional indelning, DeSO – Demografiska Statistikområden. DeSO gör det möjligt att på ett bättre sätt göra analyser utifrån statistik på små geografiska områden.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Demografi Regionalt

Allt fler guldbröllop

Vi lever allt längre, vilket ger möjlighet till längre äktenskap. Trots ökande skilsmässotal under 1900-talet är det allt fler som lever i äktenskap som varat 50 år och mer.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Demografi Giftermål och skilsmässor

Så blev vi 8 miljoner fler än 1750

Sveriges folkmängd har ökat i stadig takt de senaste 260 åren samtidigt som antalet barn som föds per kvinna och antalet som dör förändrats drastiskt. Antalet födda och döda speglar olika förutsättningar i olika tider, men utvecklingen mot färre barn per kvinna och lägre dödlighet följer ett tydligt mönster som kan observeras över hela världen.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Demografi Medellivslängd

Livspusslet hinder för att skaffa barn

De allra flesta som ännu inte har fått barn vill gärna bilda familj i framtiden. Ändå dröjer många innan de tar steget. I Sverige är det vanligaste skälet till att skjuta på barnafödandet att man prioriterar annat först.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Barn Befolkning Demografi Familj Kvinnor och män

Flest 50-talister i kommunfullmäktige

Generationen födda på 1940-talet har länge dominerat svensk politik, men det har skett en generationsväxling. Idag är de största grupperna i kommunfullmäktige personer födda på 1950- och 1960-talen.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Befolkning Demografi Politik och demokrati

Minskande befolkning väntas i östra delen av EU

Befolkningen i EU-området beräknas öka marginellt mellan 2015 och 2080. Men det är stora skillnader mellan olika länder. Sverige är ett av de länder som beräknas öka mest, medan flera länder i östra EU väntas få en stor folkminskning.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Befolkning Befolkningsprognoser Demografi

Intervju: Färre måste försörja fler

Eurostats beräkningar visar att andelen äldre inom EU ökar i framtiden medan andelen i de mest förvärvsaktiva åldrarna minskar. Det kan få stora ekonomiska konsekvenser.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Befolkning Befolkningsprognoser Demografi

Från Tyskland till Finland på 150 år – en svensk invandringshistoria

Med hjälp av Sveriges unika befolkningsstatistik kan vi beskriva hur invandringen förändrats under mer än 150 år. Vilka länder de utrikes födda kommit från och var de har bosatt sig har varierat över tid. Flest har kommit från Norden, men på senare tid har Irak och Syrien blivit de vanligaste födelseländerna bland utrikes födda i vissa delar av Sverige.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Demografi In- och utvandring

Finland och Irak de två vanligaste födelseländerna bland utrikes födda

Invandringen till Sverige har under en längre tid varit större än utvandringen och det har medfört att gruppen utrikes födda i landet har ökat. Under 2015 växte gruppen med 72 713 personer, och vid årsskiftet var antalet utrikes födda knappt 1,7 miljoner personer. Det vanligaste födelselandet bland kvinnorna var Finland och bland männen Irak.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Befolkning Demografi In- och utvandring Flyktingar