Till innehåll på sidan

Examen

Undersökningar om Examen

Doktorander och examina i högskoleutbildning på forskarnivå

Statistiken visar förändringar av nybörjare, doktorander och examina vad gäller antal, kön, ålder, studiefinansiering, studietid med mera inom olika forskningsämnesområden och universitet/högskolor.

Statistikansvarig myndighet: Universitetskanslersämbetet

Etiketter: Doktorander Examen Forskning och utveckling Studenter Universitet och högskola Utbildning

Studenter och examina i högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå

Statistiken visar uppgifter om och förändringar av antal nybörjare, registrerade studenter och examina/examinerade efter bland annat universitet/högskola, område/ämne, kön och ålder.

Statistikansvarig myndighet: Universitetskanslersämbetet

Etiketter: Examen Studenter Universitet och högskola Utbildning

Genomströmning och resultat i högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå

Statistiken visar bland annat examensfrekvens och prestationsgrad på grundnivå och avancerad nivå samt antalet helårsstudenter per kön, ålder, program/kurs, lärosäte och svenska/inresande studenter.

Statistikansvarig myndighet: Universitetskanslersämbetet

Etiketter: Examen Studenter Universitet och högskola Utbildning