Till innehåll på sidan

Förädlingsvärde

Undersökningar om Förädlingsvärde

Företagens ekonomi

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken innehåller företagsekonomiska uppgifter såsom antal företag och antal anställda, nettoomsättning, produktions- och förädlingsvärde, tillgångar, brutto- och nettoinvesteringar, intäkts- och kostnadsuppgifter och rörelseresultat.

Balansräkning, Ekonomi, Förädlingsvärde, Nettoomsättning, Resultaträkning