Till innehåll på sidan

Redaktionellt

Nio av tio röstar om mamma gör det

Senast uppdaterad: 2022-04-28

Om din partner röstar gör förmodligen du också det. Statistiken visar tydligt att valdeltagande är en familjeangelägenhet.

Valdeltagandet ökar i Sverige. I de senaste fyra riksdagsvalen har det stigit successivt och 2018 landade det på 87,2 procent.

Men olika grupper i samhället röstar inte i samma utsträckning. Valdeltagandet är till exempel högre bland höginkomsttagare än bland låginkomsttagare – och högutbildade röstar i större utsträckning än personer med kortare utbildning.

Och så finns familjefaktorn.

– Det syns tydligt i statistiken att de som har anhöriga som röstar också röstar i större utsträckning själva. Det gäller oavsett om vi studerar mammors, pappors, syskons eller egna barns röstande, säger Jonas Olofsson, som arbetar med demokratistatistik på SCB.

Bland personerna vars mamma röstade var valdeltagandet i det senaste riksdagsvalet 92 procent. Om mamman däremot inte röstade var det 77 procent. Samma mönster gick att se kopplat till papporna.

Allra tydligaste blir familjekopplingarna i valdeltagande hos personer som är gifta, samboende eller har ett registrerat partnerskap. I den gruppen var valdeltagande bland personerna vars partner röstade 97 procent. Men om partnern inte röstade föll det drastiskt till 39 procent.

– Det är en väldigt stor skillnad. Exempelvis är skillnaden mellan dem med för- respektive eftergymnasial utbildning 15 procentenheter, vilket alltså kan jämföras med 59 procentenheter mellan dem som har en partner som röstade respektive lät bli, säger Jonas Olofsson.

Valdeltagande utifrån anhörigas deltagande i riksdagsvalet 2018

Rostande-ar-en-familjeangelagenhet.png

Fakta: Valdeltagandet 2018

Valdeltagandet i 2018 års riksdagsval avser svenska medborgare folkbokförda i Sverige. I analysen med partners röstande ingår närmare 4,2 miljoner röstberättigade varav ungefär 260 000 hade en partner som inte röstade. I exemplet avseende utbildningsnivå avses röstberättigade 18–74 år.

Länkar

Storstäderna drar åt vänster i opinionen

En av sex hoppar av kommunfullmäktige

SCB:s sida om valet 2022

Statistikdatabasen: Valdeltagande i riksdags-, region- och kommunfullmäktigeval 1973–2018

Partisympatiundersökningen (PSU)

Demokratistatistik

Fler nyheter, pressmeddelanden och artiklar från SCB

Prenumerera på pressmeddelanden från SCB

Bevaka nyheter från SCB