Till innehåll på sidan

Redaktionellt

Nu fylls landets campingplatser på nytt

Senast uppdaterad: 2022-07-11

Sveriges campingplatser fick ett starkt 2021 efter ett tufft 2020. Variationerna är stora mellan olika kommuner, men 2022 har börjat ännu starkare – och då har den riktiga högsäsongen för camping inte ens börjat.

Sommaren är camparnas högsäsong, det är då vi ser flest husvagnar och husbilar ute på vägarna och det är då det sätts upp förtält, trall och små staket runt dessa när camparna boar in sig.

– Det finns totalt 1 045 campingplatser i Sverige och det övernattades drygt 15 miljoner gånger på dessa under 2021, vilket är en ökning med 21 procent sedan 2020, säger Daniel Lennartsson, nationalekonom på SCB.

Camparna återvänder

Landets campingplatser sysselsätter totalt 1 440 anställda, och det ser ut som att återhämtningen efter pandemin håller i sig och nu också ökar.

De svenska campingplatsernas totala försäljning uppgick förra året till 2,9 miljarder kronor, vilket är en ökning med 26 procent jämfört med 2020. Försäljningen 2021 var även 9 procent högre än 2019.

– Försäljningen ökade i 17 av 22 län och som mest i Gotlands län, där den ökade med hela 130 procent. I andra änden har vi Södermanland som minskade sin försäljning med 23 procent, säger Daniel Lennartsson.

Nordligaste och sydligaste campingarna

Campingplatser finns över hela vårt avlånga land, och förra årets ökning var större på vår nordligaste camping än på den sydligaste. I skånska Trelleborg ökade försäljningen för campingverksamhet med 26 procent mellan 2020 och 2021, medan i lappländska Kiruna var ökningen hela 67 procent.

– Det är tydligt att sommarmånaderna är viktigast för landets campingplatser. Försäljningen under juni till augusti står för 54 procent av omsättningen. Allra bäst är juli, som står för 26 procent av omsättningen, säger Daniel Lennartsson.

Stark start för campingarna 2022

År 2022 har öppnat väldigt starkt för landets campingplatser. Under januari till april har försäljningen ökat med 31 procent jämfört med samma period 2021.

– Det är dock för tidigt att dra för långtgående slutsatser av denna ökning eftersom mer än hälften av försäljningen kommer från sommarmånaderna, säger Daniel Lennartsson.

Sommarturismkommuner har gått bäst

Med hjälp av hur restaurangförsäljningen fördelar sig på olika kvartal, har vi delat in kommunerna efter om de är sommarturismkommuner eller inte. De kommuner där mer än 35 procent av försäljningen genereras det tredje kvartalet har klassats som sommarturismkommuner. Det är tydligt att när svenskarna semestrade hemma (hemester) klarade sig sommarturismkommunerna bättre än övriga. I dessa kommuner ökade campingförsäljningen med hela 50,2 procent jämfört med rikssnittet på 26 procent. I kommuner som inte har klassas som sommarturismkommuner ökade campingförsäljningen med 12 procent.

Fakta: Hur vi tog fram uppgifterna

Med anledning av det stora intresset för coronakrisens effekter på svensk ekonomi publicerar Statistikmyndigheten SCB regional omsättningsstatistik. Publiceringen sker utanför ordinarie produktion. Med campingverksamhet avses SNI 553.

Länkar

Regional omsättningsstatistik
Läs fler artiklar om hur coronapandemin påverkar samhället