Till innehåll på sidan

Geodata

Geodata är beskrivningar av sådant som har ett geografiskt läge, till exempel en ort. Det kan också vara verksamheter eller befolkning kopplat till en viss plats.

SCB skapar egen geodata, bland annat avgränsningar för tätorter och småorter och rutor i olika storlekar. Våra egna och andra myndigheters geodata använder vi som bas för att producera statistik om bland annat befolkning, markanvändning och arbetsmarknad. 

SCB:s geodata används också av andra organisationer, myndigheter och företag som planerings‑ och analysunderlag.

Öppna geodata

En del av SCB:s geodata är öppna och fritt tillgängliga för visning och nedladdning. Här kan du läsa mer om SCB:s öppna geodata samt EU direktivet Inspire som reglerar flera av datamängderna:

Öppna geodata

Inspire-direktivet

Avgiftsbelagda geodata

Utöver SCB:s officiella statistik finns möjlighet att beställa geodata på en annan regional nivå mot avgift. Det går också att kombinera statistik inom flera ämnesområden.

Statistiken kan redovisas på exempelvis delområden, postnummerområden eller helt egendefinierade områden. SCB har både färdiga tabellpaket och möjlighet att ta fram statistik utifrån kundens unika önskemål. 

Mer information finns på SCB:s Regionala statistikprodukter