Till innehåll på sidan

REGINA – uttagssystemet för regionala indelningar

Med uttagssystemet REGINA kan du följa de regionala indelningarnas utveckling i Sverige. REGINA har också en visningstjänst där du kan se de olika indelningarnas gränser för det år du väljer.

I REGINA kan du se vilka län, kommuner och församlingar som var aktiva ett visst år från 1952 och framåt. Det finns även information kring tätorter, småorter, fritidshusområden, distrikt och landskap, men de sträcker sig inte lika långt tillbaka i tiden. Du kan se koder, namn och datum då de inregistrerades och eventuellt avregistrerades.

Du kan även se de förändringar som ägt rum sedan 1952 för län, kommuner och församlingar och det går också att följa ett område från 1952 och framåt. Du kan också hitta pdf-kartor över länsindelningen från 1974 och framåt.

Till REGINA

SCB:s kartsök för regionala indelningar

I REGINA finns en visningstjänst där du kan se de olika indelningarnas gränser för det år du väljer. Länken nedan tar dig direkt till visningstjänsten.

SCB:s kartsök för regionala indelningar

Informationspaneler med socioekonomiska variabler på DeSO och RegSO nivå

Den statistik som tidigare fanns tillgänglig i REGINA har nu flyttats över till två informationspaneler.

Informationspanel RegSO socioekonomi (arcgis.com)

Informationspanel DeSO socioekonomi (arcgis.com)

Grundläggande information om hur SCB:s informationspaneler fungerar finns här: Grundläggande funktionalitet i SCB:s kartverktyg (pdf)