Till innehåll på sidan

Sök

Din sökning gav 252 resultat.

 1. Registerbaserad folk- och bostadsräkning, Census

  En folk- och bostadsräkning, även kallad Census, innebär att samla in uppgifter om hushåll, boende och bostäder i ett land vid en given tidpunkt.

 2. Folkräkningen 1910–1960

  Fransk titel: Recensement de la population 1910 till 1930 genomfördes räkningen vart tionde år och därefter vart femte år med undantag för 1955. Publikationerna har t o m 1960 benämnts Folkräkningen. Innehåll Folkräkningen 1910 Folkräkningen 1920 Folkräk...

 3. Folkräkningen den 1 november 1960

  Innehåller födelse-, boende- och yrkesuppgifter.

 4. Särskilda folkräkningen 1935/36

  En sammanställning av födelse-, boende- och yrkesuppgifter.

 5. Så möjliggjordes en registerbaserad folk- och bostadsräkning, Census

  För att kunna genomföra en folk- och bostadsräkning, som helt baseras på uppgifter från olika register, behövdes ett lägenhetsregister. Så här gick det till att bygga upp det, samt införa folkbokföring på lägenhet.

 6. Lagar och förordningar med mera för Census

  Regeringens beslut att nästa folk- och bostadsräkning ska ske registerbaserat Regeringens prop. 1995/96:90 Registerbaserad folk- och bostadsräkning år 2000 m.m. (pdf) Finansutskottets betänkande Lagen om lägenhetsregister Proposition 2004/05:171 En ny ...

 7. Folkräkningen den 31 december 1950

  Innehåller födelse-, boende- och yrkesuppgifter.

 8. Frågor och svar om Folk- och Bostadsräkningar, Census med mera

  Att veta hur många personer det bor i ett land eller region är en viktig del i planeringsarbete på lokal och nationell nivå. Även uppgifter om hur stort bostadsbeståndet är, samt dess struktur, är viktiga komponenter. För att få en heltäckande bild av per...

 9. Folk‑ och bostads­räk­ningarna 1860–1990

  Översikt och beskrivning av äldre, digitaliserade publikationer inom ämnesområdet folk- och bostadsräkning. De flesta ingår i Sveriges officiella statistik.

 10. Folkräkningen den 31 december 1945

  Innehåller födelse-, boende- och yrkesuppgifter.

Visa