Till innehåll på sidan

Balansräkning för kommunalförbund 2010–2014

Löpande priser miljoner kronor

 20102011201220132014
Anläggningstillgångar 5 719 6 149 7 063 7 475 8 072
Omsättningstillgångar 4 343 4 847 6 451 6 658 6 443
TILLGÅNGAR 10 062 10 996 13 514 14 133 14 516
Eget kapital 1 583 1 671 1 869 2 404 2 028
Avsättningar 1 655 1 900 2 096 2 430 2 564
Långfristiga skulder 2 892 3 102 4 629 4 129 4 557
Kortfristiga skulder 3 932 4 323 4 920 5 170 5 367
SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL 10 062 10 996 13 514 14 133 14 516

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se