Till innehåll på sidan

Balansräkning för kommunsektorn 2014

Löpande priser miljoner kronor

Anläggningstillgångar616 747148 2238 072
Bidrag till statlig infrastruktur 2 226 1 758 ..
Omsättningstillgångar 189 845 86 208 6 443
TILLGÅNGAR 808 818 236 187 14 516
Eget kapital 384 896 47 746 2 028
Avsättningar 48 940 85 289 2 564
Långfristiga skulder 213 782 34 998 4 557
Kortfristiga skulder 161 200 68 157 5 367
SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL 808 818 236 187 14 516

Kommentarer

Verksamheten inom Region Gotland har schablonfördelats mellan kommuner och landsting.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se