Till innehåll på sidan

Kostnader per verksamhetsområde för kommuner 2014

Löpande priser miljoner kronor

VERKSAMHETSOMRÅDE2014
Politisk verksamhet 6 662
Infrastruktur, skydd 40 044
Kultur och fritid 27 457
Pedagogisk verksamhet 235 315
Vård och omsorg 219 216
Särskilt riktade insatser 14 636
Affärsverksamhet 24 273
TOTALA KOSTNADER 567 606

Kommentarer

Redovisade värden inkluderar hela verksamheten inom Region Gotland.

Med kostnad avses kostnad för eget åtagande som mäts som bruttokostnad exklusive interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se