Till innehåll på sidan

Resultaträkning för kommunalförbund år 2010–2014

Löpande priser miljoner kronor

 20102011201220132014
Verksamhetens intäkter 13 493 13 793 15 785 17 721 17 705
Verksamhetens kostnader ‑12 828 ‑13 086 ‑15 066 ‑16 879 ‑16 916
Avskrivningar ‑438 ‑450 ‑467 ‑557 ‑574
Verksamhetens nettokostnader 227 257 252 285 215
Finansiella intäkter 45 76 127 56 43
Finansiella kostnader ‑123 ‑214 ‑177 ‑244 ‑152
Resultat efter finansiella poster 149 119 202 97 106
Extraordinära intäkter 1 1 27 37 7
Extraordinära kostnader ‑8 ‑7 ‑2 ‑21 ‑14
Bokslutsdispositioner och skatt 0 ‑13 24 ‑45 38
Årets resultat 142 100 251 68 137

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se