Till innehåll på sidan

Resultaträkning för kommunsektorn år 2014

 KommunerLandstingKommunal-
förbund
Verksamhetens intäkter 127 168 51 362 17 705
Verksamhetens kostnader ‑570 950 ‑300 930 ‑16 916
Avskrivningar ‑19 264 ‑8 795 ‑574
Verksamhetens nettokostnader ‑463 046 ‑258 364 215
Finansnetto, skatter samt generella bidrag m.m. 473 510 261 665 ‑109
Resultat före extraordinära poster 10 464 3 300 106
Extraordinära poster ‑791 0 ‑7
Bokslutsdispositioner, skatt .. .. 38
Årets resultat 9 673 3 300 137

Verksamheten inom Region Gotland har schablonfördelats mellan kommuner och landsting.

Köp och försäljning av verksamhet och tjänster förekommer mellan de tre kommunala delsektorerna. Dessa transaktioner är inte borttagna varför summering av de tre delsektorernas enskilda variabler inte rekommenderas.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se