Till innehåll på sidan

Resultaträkning för landsting år 2010–2014

Löpande priser miljoner kronor

 20102011201220132014
Verksamhetens intäkter 38 329 40 972 47 382 50 150 51 362
Verksamhetens kostnader ‑253 140 ‑262 993 ‑275 945 ‑286 717 ‑300 841
Nedskrivningar .. .. .. .. ‑89
Avskrivningar ‑7 172 ‑7 577 ‑8 023 ‑8 429 ‑8 795
Verksamhetens nettokostnader ‑221 984 ‑229 599 ‑236 585 ‑244 995 ‑258 364
Skatteintäkter 179 788 186 539 196 753 205 762 213 069
Utjämningssystemen 19 793 23 583 23 681 24 431 25 842
Generella statliga bidrag 27 259 23 950 22 388 22 157 21 472
Finansiella intäkter 1 875 2 061 2 564 2 534 3 153
Finansiella kostnader ‑2 005 ‑9 037 ‑3 843 ‑11 630 ‑1 871
Resultat före extraordinära poster 4 727 ‑2 502 4 961 ‑1 742 3 300
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Årets resultat 4 727 ‑2 502 4 961 ‑1 742 3 300

Redovisade värden inkluderar en uppskattning av den landstingskommunala verksamheten inom Region Gotland.

Nedskrivningar ingår för åren 2010–2013 i verksamhetens kostnader.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se