Till innehåll på sidan

Balansräkning för kommunalförbund år 2011–2015

Löpande priser miljoner kronor

 20112012201320142015
Anläggningstillgångar 6 149 7 063 7 475 8 072 8 960
Omsättningstillgångar 4 847 6 451 6 658 6 443 6 740
TILLGÅNGAR 10 996 13 514 14 133 14 516 15 701
Eget kapital 1 671 1 869 2 404 2 028 2 075
Avsättningar 1 900 2 096 2 430 2 564 2 580
Långfristiga skulder 3 102 4 629 4 129 4 557 5 595
Kortfristiga skulder 4 323 4 920 5 170 5 367 5 451
SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL 10 996 13 514 14 133 14 516 15 701

Källa: Räkenskapssammandraget, SCB

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se