Till innehåll på sidan

Kommunernas kostnader inom pedagogisk verksamhet år 2014–2015

Löpande priser miljoner kronor

VERKSAMHETSOMRÅDE20142015
Förskolan 65 093 68 131
Övrig pedagogisk verksamhet 17 542 18 347
Förskoleklass 5 884 6 197
Grundskolan 93 207 99 173
Grundsärskolan 4 137 4 233
Gymnasieskolan 38 125 38 591
Gymnasiesärskolan 2 911 2 843
Komvux 4 770 4 749
Övrig utbildning 3 647 4 020
TOTALA KOSTNADER 235 315 246 283

Källa: Räkenskapssammandraget, SCB

Kommentarer

Med kostnader avses kostnad för eget åtagande som mäts som bruttokostnad exklusive interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se