Till innehåll på sidan

Köp av verksamhet för kommuner år 2014–2015

Löpande priser miljoner kronor

VERKSAMHETSOMRÅDE20142015
     
Politisk verksamhet 121 124
Infrastruktur, skydd 6 925 7 602
Kultur och fritid 939 973
Pedagogisk verksamhet 50 898 53 438
Vård och omsorg 42 881 45 432
Särskilt riktade insatser 2 228 4 832
Affärsverksamhet 5 607 5 344
Gemensam verksamhet (inkl. lokaler) 912 928
TOTAL KÖP AV VERKSAMHET 110 511 118 672

Källa: Räkenskapssammandraget, SCB

Kommentarer

Redovisade värden inkluderar hela verksamheten inom Region Gotland.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se