Till innehåll på sidan

Köp av verksamhet för landsting år 2014–2015

Löpande priser miljoner kronor

 20142015
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 46 010 48 835
Primärvård 14 797 15 829
Specialiserad somatisk vård 24 791 25 920
Specialiserad psykiatrisk vård 2 629 2 833
Tandvård 2 299 2 505
Övrig hälso- och sjukvård 1 482 1 741
Politisk verks. avseende hälso- och sjukvård 8 7
REGIONAL UTVECKLING 8 174 9 746
Utbildning 115 119
Kultur 23 50
Trafik och infrastruktur 8 035 9 574
Allmän regional utveckling 1 2
Politisk verks. avseende regional utveckling 0 1
     
SERVICEVERKSAMHETER 573 740
JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER 0 0
TOTAL KÖP AV VERKSAMHET 54 757 59 320

Källa: Räkenskapssammandraget, SCB

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se