Till innehåll på sidan

Kostnader per verksamhetsområde för kommunalförbund 2014–2015

Löpande priser miljoner kronor

VERKSAMHETSOMRÅDE20142015
Räddningstjänst 4 175 4 565
Övrig infrastruktur 1 411 1 406
Energi, vatten och avfall 1 723 1 922
Kollektivtrafik etc. 2 770 2 285
Pedagogisk verksamhet 2 964 3 164
Kultur och fritid 459 402
Vård och omsorg inkl.färdtjänst 399 318
Individ och familjeomsorg 62 72
Arbetsmarknadsåtgärder och flyktingmottagande 554 602
Allmän regional utveckling 901 286
Politisk verksamhet och administration 1 336 1 164
Övrig verksamhet 163 169
TOTALA KOSTNADER 16 916 16 354

Källa: Räkenskapssammandraget, SCB

Kommentarer

Med kostnader avses bruttokostnader.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se