Till innehåll på sidan

Kostnader per verksamhetsområde för kommuner år 2014–2015

Löpande priser miljoner kronor

VERKSAMHETSOMRÅDE20142015
     
Politisk verksamhet 6 662 6 552
Infrastruktur, skydd 40 044 41 133
Kultur och fritid 27 457 28 365
Pedagogisk verksamhet 235 315 246 283
Vård och omsorg 219 216 228 748
Särskilt riktade insatser 14 636 20 998
Affärsverksamhet 24 273 24 001
TOTALA DRIFTSKOSTNADER 567 606 596 080

Källa: Räkenskapssammandraget, SCB

Redovisade värden inkluderar hela verksamheten inom Region Gotland. Med kostnad avses kostnad för eget åtagande som mäts som bruttokostnad exklusive interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se