Till innehåll på sidan

Resultaträkning för kommuner år 2011–2015

Löpande priser miljoner kronor

 20112012201320142015
Verksamhetens intäkter 114 512 122 557 127 940 127 168 141 595
Verksamhetens kostnader ‑518 325 ‑531 530 ‑550 678 ‑570 950 ‑599 567
Avskrivningar ‑16 766 ‑17 580 ‑19 118 ‑19 264 ‑20 570
Verksamhetens nettokostnader ‑420 578 ‑426 553 ‑441 855 ‑463 046 ‑478 542
Skatteintäkter 353 808 364 070 378 274 389 319 409 095
Utjämningssystemen, generella statliga bidrag 75 496 73 535 76 474 79 718 80 094
Finansiella intäkter 11 305 12 980 13 065 12 253 10 079
Finansiella kostnader ‑10 630 ‑9 676 ‑10 735 ‑7 780 ‑5 736
Resultat före extraordinära poster 9 400 14 356 15 224 10 464 14 991
Extraordinära intäkter 844 141 8 703 1 538 19
Extraordinära kostnader ‑902 ‑82 ‑66 ‑2 330 ‑383
Årets resultat 9 341 14 415 23 861 9 673 14 628

Källa: Räkenskapssammandraget, SCB

Kommentarer

Redovisade värden inkluderar en uppskattning av den primärkommunala verksamheten inom Region Gotland.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se