Till innehåll på sidan

Resultaträkning för kommunsektorn år 2015

Löpande priser miljoner kronor

 KommunerLandstingKommunal-
förbund
Verksamhetens intäkter 141 595 54 334 17 152
Verksamhetens kostnader ‑599 567 ‑317 543 ‑16 354
Avskrivningar ‑20 570 ‑9 177 ‑586
Verksamhetens nettokostnader ‑478 542 ‑272 385 212
Finansnetto, skatter samt generella bidrag m.m. 493 532 273 040 ‑126
Resultat före extraordinära poster 14 991 657 86
Extraordinära poster ‑363 0 3
Bokslutsdispositioner, skatt .. .. 78
Årets resultat 14 628 657 167

Källa: Räkenskapssammandraget, SCB

Kommentarer

Verksamheten inom Region Gotland har schablonfördelats mellan kommuner och landsting.
Köp och försäljning av verksamhet och tjänster förekommer mellan de tre kommunala delsektorerna. Dessa transaktioner är inte borttagna varför summering av de tre delsektorernas enskilda variabler inte rekommenderas.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se