Till innehåll på sidan

Kommunernas kostnader inom pedagogisk verksamhet år 2014–2016

Löpande priser miljoner kronor

VERKSAMHETSOMRÅDE201420152016
Förskolan 65 093 68 131 71 720
Övrig pedagogisk verksamhet 17 542 18 347 19 387
Förskoleklass 5 884 6 197 6 691
Grundskolan 93 207 99 173 107 831
Grundsärskolan 4 137 4 233 4 499
Gymnasieskolan 38 125 38 591 40 968
Gymnasiesärskolan 2 911 2 843 2 842
Komvux 4 770 4 749 4 885
Övrig utbildning 3 647 4 020 4 427
TOTALA KOSTNADER 235 315 246 283 263 250

Källa: Räkenskapssammandraget SCB

Kommentarer

Med kostnader avses kostnad för eget åtagande som mäts som bruttokostnad exklusive interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting.

Redovisade värden inkluderar samtliga kommuner i Sverige.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-08-31

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se