Till innehåll på sidan

Kostnader per verksamhetsområde för kommunalförbund 2014–2016

Löpande priser miljoner kronor

VERKSAMHETSOMRÅDE 2014 2015 2016
Räddningstjänst 4 175 4 565 4 755
Övrig infrastruktur 1 411 1 406 1 434
Energi, vatten och avfall 1 723 1 922 2 488
Kollektivtrafik etc. 2 770 2 285 2 398
Pedagogisk verksamhet 2 964 3 164 3 463
Kultur och fritid 459 402 325
Vård och omsorg inkl.färdtjänst 399 318 3 223
Individ och familjeomsorg 62 72 182
Arbetsmarknadsåtgärder och flyktingmottagande 554 602 451
Allmän regional utveckling 901 286 274
Politisk verksamhet och administration 1 336 1 164 1 285
Övrig verksamhet 163 169 178
VERKSAMHETENS KOSTNADER 16 916 16 354 20 455

Källa: Räkenskapssammandraget SCB

Kommentarer

Kostnaderna utgörs av verksamhetens kostnader i resultaträkningen.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-08-31

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se