Till innehåll på sidan

Kommunernas kostnader inom pedagogisk verksamhet år 2014–2017

VERKSAMHETSOMRÅDE2014201520162017
Förskolan 65 093 68 131 71 720 74 993
Övrig pedagogisk verksamhet 17 542 18 347 19 387 20 313
Förskoleklass 5 884 6 197 6 691 7 032
Grundskolan 93 207 99 173 107 831 115 457
Grundsärskolan 4 137 4 233 4 499 4 942
Gymnasieskolan 38 125 38 591 40 968 42 867
Gymnasiesärskolan 2 911 2 843 2 842 2 847
Komvux 4 770 4 749 4 885 5 401
Övrig utbildning 3 647 4 020 4 427 4 842
TOTALA KOSTNADER 235 315 246 283 263 250 278 694

Källa: Räkenskapssammandraget SCB

Kommentarer

Med kostnader avses kostnad för eget åtagande som mäts som bruttokostnad exklusive interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting.

Redovisade värden inkluderar samtliga kommuner i Sverige.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-08-31

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se