Till innehåll på sidan

Resultaträkning för landsting år 2013–2017

  2013 2014 2015 2016 2017
Verksamhetens intäkter 50 150 51 362 54 334 56 315 57 341
Verksamhetens kostnader ‑286 717 ‑300 841 ‑317 526 ‑333 253 ‑347 964
Nedskrivningar .. ‑89 ‑17 ‑30 ‑33
Avskrivningar ‑8 429 ‑8 795 ‑9 177 ‑9 775 ‑10 445
Verksamhetens nettokostnader ‑244 995 ‑258 364 ‑272 385 ‑286 747 ‑301 100
Skatteintäkter 205 762 213 069 225 200 238 183 250 271
Utjämningssystemen 24 431 25 842 24 970 25 505 27 586
Generella statliga bidrag 22 157 21 472 22 993 26 127 26 938
Finansiella intäkter 2 534 3 153 3 044 2 807 3 353
Finansiella kostnader ‑11 630 ‑1 871 ‑3 167 ‑2 450 ‑4 364
Resultat före extraordinära poster ‑1 742 3 300 657 3 425 2 682
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Årets resultat ‑1 742 3 300 657 3 425 2 682

Källa: Räkenskapssammandraget SCB

Kommentarer

Redovisade värden inkluderar en uppskattning av den landstingskommunala verksamheten inom Region Gotland. Nedskrivningar ingår för år 2013 i verksamhetens kostnader.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-08-31

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se