Till innehåll på sidan

Kommunernas kostnader för individ och familjeomsorg år 2014–2018

Löpande priser miljoner kronor

VERKSAMHETSOMRÅDE 2014 2015 2016 2017 2018
VÅRD FÖR VUXNA MED MISSBRUKSPROBLEM 6 579 7 044 7 309 7 801 8 210
därav institutionsvård vuxna 2 903 3 152 3 137 3 227 3 361
BARN OCH UNGDOMSVÅRD 17 437 18 823 19 429 20 562 22 075
därav HVB-vård för barn och unga 6 136 6 587 6 520 6 795 7 586
därav familjehemsvård för barn och unga 5 817 6 394 6 910 7 465 7 865
ÖVRIGA INSATSER TILL VUXNA 1 829 2 027 2 406 2 744 3 146
EKONOMISKT BISTÅND 13 690 13 581 13 425 13 674 14 197
FAMILJERÄTT OCH FAMILJERÅDGIVNING 743 778 838 896 960
TOTALA KOSTNADER 40 278 42 253 43 407 45 677 48 587

Källa: Räkenskapssammandraget SCB

Med kostnader avses kostnad för eget åtagande som mäts som bruttokostnad exklusive interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting.

Redovisade värden inkluderar samtliga kommuner i Sverige.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-08-30

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se