Till innehåll på sidan

Kommunernas kostnader inom pedagogisk verksamhet år 2014–2018

Löpande priser miljoner kronor

VERKSAMHETSOMRÅDE20142015201620172018
Förskolan 65 093 68 131 71 720 74 993 78 679
Övrig pedagogisk verksamhet 17 542 18 347 19 387 20 313 21 036
Förskoleklass 5 884 6 197 6 691 7 032 7 277
Grundskolan 93 207 99 173 107 831 115 457 121 930
Grundsärskolan 4 137 4 233 4 499 4 942 5 393
Gymnasieskolan 38 125 38 591 40 968 42 867 44 485
Gymnasiesärskolan 2 911 2 843 2 842 2 847 2 901
Komvux 4 770 4 749 4 885 5 401 5 896
Övrig utbildning 3 647 4 020 4 427 4 842 5 126
TOTALA KOSTNADER 235 315 246 283 263 250 278 694 292 722

Källa: Räkenskapssammandraget SCB

Med kostnader avses kostnad för eget åtagande som mäts som bruttokostnad exklusive interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting.

Redovisade värden inkluderar samtliga kommuner i Sverige.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-08-30

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se