Till innehåll på sidan

Kostnader per verksamhetsområde för kommuner år 2014–2018

Löpande priser miljoner kronor

VERKSAMHETSOMRÅDE 2014 2015 2016 2017 2018
           
Politisk verksamhet 6 662 6 552 6 775 6 940 7 149
Infrastruktur, skydd 40 044 41 133 43 126 44 582 47 712
Kultur och fritid 27 457 28 365 29 578 30 381 31 675
Pedagogisk verksamhet 235 315 246 283 263 250 278 694 292 722
Vård och omsorg 219 216 228 748 235 215 244 580 255 179
Särskilt riktade insatser 14 636 20 998 37 356 32 233 25 472
Affärsverksamhet 24 273 24 001 24 389 24 552 25 210
TOTALA DRIFTSKOSTNADER 567 606 596 080 639 689 661 961 685 119

Källa: Räkenskapssammandraget SCB

Med kostnad avses kostnad för eget åtagande som mäts som bruttokostnad exklusive interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting.

Redovisade värden inkluderar samtliga kommuner i Sverige.

Redovisade värden inkluderar hela verksamheten inom Region Gotland.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-08-30

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se